استاندار خراسان شمالی ادامه داد: خوشبختانه با عملکرد مطلوب بانک‌های استان از برنامه زمان بندی شده عقب نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان آبان ماه بازسازی ۱۴۳ واحد به شدت آسیب دیده در زلزله به اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: با کار کارشناسی انجام شده، احداث ۱۴۳ واحد به شدت آسیب دیده، در اولویت نخست قرار گرفت که از این تعداد تاکنون ستون‌های ۱۳۵ واحد آن به اتمام و ۷۰ واحد نیز به مرحله دیوار چینی رسیده است.

شجاعی با بیان اینکه در زلزله اخیر ۷۹۵ واحد مسکونی متحمل خسارت شده اند، گفت: از این تعداد ۱۴۵ واحد مرتبط با حوزه شهری بوده که دستورات لازم جهت تسریع در صدور پروانه ساخت این واحدها به دستگاه‌های اجرایی متولی استان صادر شده است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای سرعت دادن به بازسازی واحدهای خسارت دیده از زلزله بهار امسال در شهرستان‌های گرمه و جاجرم، ۷۵ میلیارد ریال اعتبار از محل بند واو اختصاص یافته که البته تأمین همین میزان در دست پیگیری است.

وی در انتها گفت: سقف تسهیلات بازسازی برای منازل روستاییان خسارت دیده از زلزله به ازای هر واحد مسکونی ۸۰۰ میلیون ریال است که این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز ساخت و ساز نیست.