معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی خبرداد:
برگزاری طرح فاخر( اقدامات خلّاقانه) برای راهبران آموزشی وتربیتی استان

به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی عصمت بدخشان در توضیح این خبر افزود: معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی درنظردارد مجموعه ای از اقدامات خلاقانه راهبران آموزشی وتربیتی راتحت عنوان (هرراهبریک اقدام ماندگار) جمع آوری وبا نام خود راهبران درمجموعه ای چاپ نماید .

وی ادامه داد: راهبران آموزشی وتربیتی استان یک اقدام شایسته وماندگار خود را که طی سال تحصیلی در مدارس حوزه تحت پوشش خود و یا در مورد دانش آموزان انجام داده اند را با توجه به نکات ذیل تا مورخه 01/ 04/ 98 به دفترمعاونت آموزش ابتدا یی استان ارسال فرمایند.

اهداف طرح:

ایجاد تحول درنگرش راهبران آموزشی وتربیتی
ایجاد تفکر خلاقانه درچگونگی حل مشکلات دانش آموزان ومدارس حوزه راهبری خود
به تصویر کشیدن زحمات وفعالیت های راهبران آموزشی وتربیتی
شناسایی وتقویت انگیزه کاری همکاران توانمند وساعی
اجرای بهینه طرح مدرسه محوری
تغییرونوآوری درنظام تعلیم وتربیت رسمی با رویکرد تعالی بخش، پویا وبالنده راهکار5-18 سند تحول بنیادین

مخاطبین:

تمامی راهبران آموزشی وتربیتی

چارچوب نگارشی :

درقالب word وpdf طراحی شود.

درنگارش از فونت Bnazanin14استفاده گردد.

طرح یا اقدام انجام شده دردوصفحه باشد.

اقدام انجام شده می توانددرقالب محورهای زیرباشد.

محور آموزشی (ارائه ابتکار، خلاقیت، نوآوری درزمینه تدریس ویادگیری و... )

محور تربیتی (حل مسائل ومشکلات تربیتی وکاهش آسیب های اجتماعی و...)

محورمدیریتی (ارائه شیوه های خلاقانه مدیریتی،ارتقاء مدیریت آموزشگاهی، شناسایی وجذب دانش اموزان و...) بیان شود.

باید قابلیت چاپ درنشریه را داشته باشد.وبرای اولین بار اجرایی شده باشد وجنبه نوآوری داشته باشد.

طرح انجام شده باید با ذکر نام دبستان ، نام روستا، و نام مدیر باشد.

طرح اجرایی باید درمدارس تحت پوشش هر راهبربوده باشد .نه اینکه صرفا از سایت های مختلف گرفته شده باشد.

ارائه مدارک ومستندات شامل تصویر، فیلم ، ارسال گزارشات مکتوب به واحد های مربوطه و....ضروری می باشد.

زمانبندی اجرای طرح:

مراحل برگزاری فراخوان

1-ارسال شیوه نامه به شهرستان خردادماه98

2- ارسال آثار به استان پایان خردادماه98

3- داوری آثار تیرماه98

4- اعلام نتایج مردادماه98

نکات مهم:

راهبر گرامی ، شاید اقدام یا فعالیت انجام گرفته از سوی شما در نظر برخی کوچک بحساب بیاید ، اما نگاه هایی هست که کار شما رابزرگ می بینند. نگاه بچه ها یکی از آن نگاه هاست.

بنابراین اقدامات شما درمدارس می تواند درذهن دانش آموزان سالهای سال به یادگار بماند.

شرکت تمامی راهبران آموزشی وتربیتی دراین طرح الزامی می باشد
ازطرح های برگزیده دریک همایش استانی تقدیر خواهد شد.