اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۱۲:۵۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۲۷
اذان ظهر
۱۲:۴۷:۵۹
غروب آفتاب
۱۸:۵۴:۵۶
اذان مغرب
۱۹:۱۲:۲۷