اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۰۱:۱۷
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۵۴
اذان ظهر
۱۲:۴۵:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۰۱:۱۶
اذان مغرب
۱۹:۱۸:۵۲