اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۴:۵۲:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۲۷
اذان ظهر
۱۲:۴۴:۲۳
غروب آفتاب
۱۹:۰۵:۴۵
اذان مغرب
۱۹:۲۳:۲۸