اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۰۸:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۳۰
اذان ظهر
۱۱:۳۲:۴۰
غروب آفتاب
۱۶:۲۲:۲۷
اذان مغرب
۱۶:۴۲:۰۲