اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۴:۲۲:۵۱
طلوع افتاب
۰۵:۴۹:۵۰
اذان ظهر
۱۱:۴۹:۵۰
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۱۳
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۴۲