اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۱۹:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۰:۵۵
اذان ظهر
۱۱:۵۳:۰۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۴:۲۰
اذان مغرب
۱۷:۱۳:۱۷