اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۰۴:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۷:۰۱
اذان ظهر
۱۱:۳۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۲۲:۴۹
اذان مغرب
۱۶:۴۲:۱۵