اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۲۱:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۲۷
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۱۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۱:۰۶
اذان مغرب
۱۷:۱۰:۱۰