اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۲۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۳:۱۹
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۳۶
غروب آفتاب
۱۶:۴۸:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۰۸:۰۸